وجود رنگ بندی متنوع در تولید و اجرای محصولات شرکت پلیمر شایان