تولید منسوجات مختلف در رنگ بندی ها متنوع باعث ایجاد محصولات مختلف زیبا و چشم نواز می گردد